Peter.jpg

Op deze plek geef ik mijn persoonlijke visie op de actualiteit en de maatschappij. Dit vanuit de overtuiging dat we als individu een onmisbaar onderdeel zijn van die maatschappij. De individuele bijdrage aan het maatschappelijk debat is in wezen dus een morele verplichting. 

Mijn persoonlijke spelregels: Wees eerlijk in je analyse en genuanceerd in je oordeel. Maar blijf kritisch ten aanzien van de realiteit, eigenbelang is immers dat wat de meesten van ons drijft.


"Wat is het probleem met slimme mensen"...

Jobat.be/Wat is het probleem met slimme mensen

JAMMER

Dit artikel van Jobat toont eens te meer aan dat er voor Exentra vzw nog heel veel werk op de plank ligt. In plaats van de kwaliteiten en talenten van een hoogbegaafde te gebruiken en te integreren, zet Jobat net de tegenstellingen en potentiële problemen in de verf. De roep tot nuancering die Exentra vorige week rondstuurde is duidelijk nog niet op de redactie van Jobat gearriveerd.

Stel dat men in het Jobatartikel de andere zijde van de IQ curve (de minder- en laagbegaafden) in beeld zou brengen en zou adviseren om toch maar op te passen die mensen in dienst te nemen. Hoeveel instanties en verenigingen zouden zich hier niet (terecht) op storten of zelfs dreigen met een proces?

We kunnen ons natuurlijk ook afvragen wat het probleem is van/met de iets minder slimme mensen - de gewoon begaafden - en ik kan daar heel wat 'arrogant' (dixit artikel Jobat) overkomende antwoorden op geven. Maar dat draagt uiteraard niets bij. Van een jobkanaal als Jobat verwacht ik meer diepgang en nuancering, maar ook een positieve instelling ten aanzien van alle mensen op de arbeidsmarkt. Je moet niet erg intelligent zijn om te weten dat heterogene teams een meerwaarde zijn voor je bedrijf. En uiteraard zullen hoogbegaafden hun vervelende trekjes hebben, maar dat geldt evenzeer voor de gewoon en minder begaafden. 

Vervelende trekjes zijn dus geen exclusief voorrecht van de statistische minderheid die men ondertussen hoogbegaafden is gaan noemen. Het hoort wellicht gewoon bij het mens zijn. Bovendien zijn organisaties zoals Exentra net geënt op de behoefte te zorgen voor een goede integratie van hoogbegaafden op school en op de werkvloer. Op die manier kan iedereen naar vermogen en capaciteit bijdragen aan de creatie van welvaart. En daar worden we toch allemaal beter van, niet?