Peter Druyts

Na een uitgebreide ervaring als ondernemer in een b-to-c omgeving lastte Peter een overgangsfase in. Het werd een periode van intellectuele herbronning en professionele heroriëntatie. Daarna ging hij aan de slag als expert economie bij de overheid, waar hij de economische theorie kon helpen omzetten in beleid. De beperking om te moeten werken en denken binnen de grenzen van één organisatie werd echter te beklemmend. Dus besloot hij de draad als ondernemer terug op te pikken.

Dit carrièrepad langsheen de verschillende uithoeken van het professionele spectrum leverde Peter een unieke bagage en expertise op die hij nog elke dag verder aanvult en uitdiept.  

"Wat Peter typeert is zijn kritische ingesteldheid en zijn streven naar efficiëntie. Of is het eerder zijn hekel aan inefficiëntie? Innovatie en verandering zijn voor hem belangrijke begrippen; echter geen verandering om de verandering, maar verandering omdat ze nodig of nuttig is. Hij is intelligent, vindingrijk en pragmatisch wanneer het aankomt op oplossen van problemen. Hij gaat net dat stapje verder waardoor een project soms een onverwachte wending neemt en het resultaat de initiële verwachtingen overstijgt."

Peter is de oprichter en zaakvoerder van PD-Consult. 

20170620-bni-portret-120-bewerkt.jpg

Koen Janssens

Koen is van vele markten thuis. Hij heeft grote affiniteit met alles wat om ICT draait. Zijn opleiding verzilverde hij ondertussen bij verschillende bedrijven waardoor hij nu een breed kennisspectrum heeft opgebouwd. Net wat we bij PD-Consult zo belangrijk vinden. 

De match tussen Koen en PD-Consult wordt nog versterkt door zijn streven naar effectiviteit en efficiëntie. Niet toevallig waarden die we hier hoog in het vaandel dragen. 

"Wat Koen typeert is dat hij steeds rustig en beheerst de situatie overschouwt. Een erg nuttige eigenschap in een soms erg complexe en stresserende omgeving met strakke deadlines en hoge kwaliteitsvereisten. Alleen door de kalmte te bewaren blijf je het overzicht houden. Koen is creatief en pragmatisch in het bedenken van oplossingen. Hij zal niet snel opgeven omdat ook hij weet dat er voor elk probleem wel een oplossing bestaat."

Koen is Business Analyst en Senior Developer bij PD-Consult

 
2a105fb.jpg

Glenn Janssens

Glenn is een IT'er in hart en nieren. Met zijn opleiding Toegepaste Informatica is hij zeker op zijn plaats binnen het team van PD-Consult. Hij weet niet alleen hoe goede programmacode eruit moet zien. Hij doet het ook.

De snelheid waarmee hij zich bij PD-Consult inwerkte is verbluffend. Hij voelt zich snel thuis in een complexe omgeving,  een zeer gewaardeerd competentie bij PD-Consult. Daarnaast werkt hij heel nauwgezet en volgens de regels van de kunst, waardoor hij meteen een voorbeeld is voor de rest van het team. 

"Wat Glenn typeert is zijn vastberadenheid om ook die allerlaatste bug uit de code te verjagen. Hij gaat daarbij zeer gestructureerd en niets ontziend te werk. Een kwaliteit die niet alleen een eindeloos geduld, maar ook inzicht in complexiteit illustreert."

Glenn is Master Developer bij PD-Consult

 
foto Glenn.JPG

Innovatie?

Heel vaak is innovatie een doelstelling. Ik zie innovatie in de eerste plaats als instrument.

Innovatie? het toverwoord van het moment en de sleutel tot succes? In zoverre zelfs dat de economische gezondheid van een land of regio wordt gemeten aan de hand van investeringen in innovatie? Innovatie is nuttig en nodig en eigenlijk inherent aan het menselijke zijn. Mensen waren al zeer innovatief bezig toen het woord nog lang niet bestond.

Innovatie kent voor mij verschillende verschijningsvormen. Er is de eerder ‘futuristische’ variant die zich per definitie op de lange termijn afspeelt. En er is de 'pragmatische' variant die bestaande technieken en concepten hergebruikt in een andere context. Pragmatische innovatie is op korte termijn vaak het meest rendabel, maar biedt ook garanties op de lange termijn. De belangrijkste voordelen van het hergebruiken van bestaande technieken:

  • Lage ontwikkelingskost
  • Draagvlak wellicht aanwezig
  • Kinderziekten zijn al doorleefd

Uiteraard schuif ik de ontwikkeling van eerder futuristische innovaties niet aan de kant, integendeel. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten.

Efficiëntie?

Efficiëntie is de weg naar vele winsten. Winst in tijd, winst in arbeidsvreugde, maar uiteraard ook winst in geld en zelfs winst in effectiviteit.

Mijn persoonlijke missie is de efficiëntie en dus winst van mijn klanten gevoelig te verbeteren. Meestal geraken we al heel ver door enkele eenvoudige ingrepen of door de beschikbare informatie nuttig om te zetten in strategische informatie. Vaak is er een specifieke behoefte – al dan niet latent – om over bepaalde informatie te kunnen beschikken, maar ontbreekt het aan tijd of kennis om die informatie te genereren. Soms automatiseren we een aantal processen, soms gaan we dieper en wordt ook het proces herbekeken

Omdat we het altijd al zo gedaan hebben

 "Omdat we het altijd al zo gedaan hebben" of "never change a winning team" zijn vaak gebruikte excuses om werkmethoden niet in vraag te stellen. 

Efficient worden in een inefficient proces geeft slechts tijdelijk een competitief voordeel

Door leereffecten zal het proces zelf inderdaad wellicht wel efficiënt verlopen. Maar mogelijk is de gevolgde methode niet de meest efficiënte om je doel te bereiken. Hier vinden efficiëntie en effectiviteit mekaar.

Adviseur?

Wanneer weet je genoeg om het beter te weten? Wellicht nooit…

Wat is dan je meerwaarde als consultant? Als je gelooft dat jouw kennis en expertise en goede aanvulling zijn op de kennis en expertise van je klant.

Hoe word je dan een goede consultant? Wanneer je mensen en organisaties benadert vanuit het standpunt dat jouw expertise aanvullend is op de kennis van je klant. Dan pas lever je toegevoegde waarde, dan pas mag je jezelf adviseur noemen.

Om die reden vertrouwen organisaties mij opdrachten toe. Samen werken we aan meerwaarde.

Kennis?

"Kennis is macht" (Fr. Bacon) en "Meten is weten". Enkele uitspraken die het belang van kennis onderstrepen. De laatste wordt soms nog aangevuld met "... en gissen is missen".  

Intuïtief aanvoelen en gezond verstand zijn zeer waardevol om het verschil te maken. Ze leiden naar nuttige innovatie en effenen het pad naar voorsprong. Intuïtief aanvoelen en gezond verstand zijn echter zo veel meer waard als ze bevestigd worden door de feiten, dan kunnen ze ook efficiënt gebruikt en ingezet worden. Daarom is kennis een belangrijk bestanddeel in mijn projecten.  Kennis komt dus voor optimalisatie, innovatie of efficiëntie. Weten waarom iets goed of fout loopt is het fundament van toekomstige verandering.