Peter.jpg

Op deze plek geef ik mijn persoonlijke visie op de actualiteit en de maatschappij. Dit vanuit de overtuiging dat we als individu een onmisbaar onderdeel zijn van die maatschappij. De individuele bijdrage aan het maatschappelijk debat is in wezen dus een morele verplichting. 

Mijn persoonlijke spelregels: Wees eerlijk in je analyse en genuanceerd in je oordeel. Maar blijf kritisch ten aanzien van de realiteit, eigenbelang is immers dat wat de meesten van ons drijft.


BNI of het andere netwerken

BNI of Business Network International? Het zegt u misschien niets en dat hoeft ook niet te verbazen. Deze aanbevelingsorganisatie is sinds kort in opmars in Vlaanderen. In de VS werd het concept bijna dertig jaar geleden gelanceerd door dr. Ivan Misner, een bedrijfsadviseur die niet warm liep voor koude prospectie. Hij kreeg het idee om bevriende zakenrelaties bijeen te brengen en elkaar actief te gaan aanbevelen in hun respectievelijke netwerk. Het werd een gigantisch succes en na eerst de VS te hebben veroverd, zette BNI 20 jaar geleden voet aan wal in Europa en de rest van de wereld.

Ondertussen is BNI ook al 10 Jaar actief in Nederland en het is daar dat regiodirecteur Luc Jacobs zijn inspiratie haalde om BNI ook in Vlaanderen te lanceren. “Ik was zeer snel overtuigd van de kracht van het  wederzijds  aanbevelen.  Niet voor niets is het BNI motto ‘Givers Gain’ of ‘Geven Loont’". Het klassieke ‘geven en nemen’ is te zeer gericht op  tegenprestaties, waardoor geven eerder een afwegen wordt van de verwachte return. Bij BNI is dat niet zo. Je engageert je om je voor je medeleden in te spannen en je collega-ondernemers  aan te bevelen in je eigen netwerk. Meer nog, je gaat zelfs actief op zoek naar opportuniteiten voor je medeleden. Anderzijds mag je er op rekenen dat dit je geen windeieren zal leggen,  iedereen hanteert immers het principe dat ‘Geven Loont’. Luc draaide een jaar mee in Nederlandse afdelingen en achtte dan de tijd rijp om ook in Vlaanderen van wal te steken. Begin 2012 werd de eerste afdeling in de steigers gezet en op dit moment zijn er in Vlaanderen al 8 afdelingen operationeel en 6 in oprichting.

Als het concept fundamenteel eigenlijk niet meer is dan mond-aan-mond reclame, waarom is BNI dan zo succesvol? Wellicht net daarom. De kracht zit voor een groot stuk in de eenvoud. Maar met het grote verschil dat BNI niet alleen een structuur brengt in het aanbevelen, maar ook in de continuïteit. En dat is heel belangrijk.  Alle BNI afdelingen vergaderen wekelijks en op die manier zitten de leden met de neus op elkaars onderneming. Een interessante opportuniteit zal dus heel snel vertaald worden naar een aanbeveling voor een collega groepslid. Wederzijds vertrouwen tussen de leden is dan ook de hoeksteen van het succes. Het allerbelangrijkste verschil met de spontane mond-aan-mond reclame is echter wel dat er binnen elke afdeling slechts één lid per beroepscategorie kan zijn.  Dus geen concurrentie binnen je eigen afdeling.

“Bovendien”, stelt Luc, “creëer je een enorme hefboom op je eigen netwerk, zowel lokaal als internationaal. Iets dat je op eigen kracht wellicht niet gerealiseerd krijgt. Zo is BNI wereldwijd actief in meer dan 6200 afdelingen met bijna 150.000 leden in 52 landen die sowieso een enorme verrijking voor je eigen netwerk zijn.  De werking van een afdeling garandeert trouwens dat er wekelijks nieuwe  bezoekers worden uitgenodigd die op hun beurt je omzet of netwerk weer een boost kunnen geven.”

Wil je BNI zelf ook eens ervaren? We verwelkomen elke week nieuwe bezoekers, dus neem snel contact op.

Peter Druyts

Lidmaatschapscoördinator BNI-Zimmerstad (Lier)

Peter.druyts@pd-consult.be

0473 36 20 75