ECONOMISCHE ANALYSE

Of u nu bedrijfsleider, beleidsmaker of 'goed huisvader' bent. Juiste beslissingen maken het verschil tussen vooruit- of achteruitgang, tussen winst of verlies, tussen goed of slecht gespendeerd belastinggeld.

Het succes van een beslissing wordt echter retroactief beoordeeld, het effect van uw keuze heeft hoe dan ook zijn uitwerking.

Een grondige analyse vooraf schakelt een aantal pistes a priori uit en houdt de focus op de beloftevolle scenario's en projecten. U als beslissingnemer krijgt een goed beeld van de realiteit en van de mogelijke impact van uw keuzes. Om u te verzekeren van succesvolle beslissingen is feitenkennis dus een absolute noodzaak.

Sociaaleconomische analyse moet in de eerste plaats objectief en neutraal zijn, maar mag niet blind zijn voor de context. De resultaten, maar vooral de aanbevelingen van de analyse moeten in de eerste plaats begrijpelijk en bruikbaar zijn. Op die manier creëren we meerwaarde, voor de organisatie of voor de maatschappij.

Wat kan ik voor u doen?

Generieke sociaaleconomische analyse

Dit zijn de klassieke analyses. Veelal vormgegeven door grafieken en tabellen die het verhaal vertellen. De methode is meestal gestandaardiseerd, zodat ik snel resultaten kan voorleggen. Deze techniek gebruik ik vaak als quick scan of als voortraject voor diepgaander onderzoek. Voor sommige analyses heb ik een eigen methodologie uitgewerkt, waardoor de resultaten en aanbevelingen nog aan kracht winnen.

Maatwerk en economisch onderzoek

Voor deze analyse is er in de eerste plaats een onderzoeksvraag nodig. Dit zijn doorgaans de langere onderzoeksprojecten, vaak gebaseerd op de inzichten van een quick scan. 

Met maatwerk bied ik een zeer nuttig beleidsvoorbereidend instrument aan. Ik probeer steeds vanuit een  vernieuwende en kritische invalshoek de onderzoeksvraag te benaderen. Hierdoor ontstaan soms  verrassende conclusies en worden de aanbevelingen de ideale opstap naar:

  • een onderbouwde visie op verandering en vooruitgang
  • de creatie van voorsprong en werkelijke toegevoegde waarde.

Producten

LOCATIEVOORDELEN >>

PD-Consult ontwikkelde een specifieke methodologie om op basis van werkgelegenheidscijfers (RSZ) en toegevoegde waarde cijfers (Belfirst) de groeisectoren van een bepaald gebied in kaart te brengen. De methodologie gaat uit van locatievoordelen die soms heel specifiek kunnen zijn, zelfs op microniveau.

Een onmisbare tool voor lokale overheden. Het is nuttig om te weten wat nu precies de economische sectoren zijn die in jouw gemeente de beste groeikansen hebben. Je kan het beleid hierop afstemmen, door bvb de juiste ruimte te voorzien voor de juiste sector. Je kan ook actief deze sectoren gaan aantrekken of ondersteunen.